Projekční činnost


Přesně nadefinujeme rozsah celé instalace a vaše požadavky, které shrneme do projektové dokumentace k inteligentní elektroinstalaci a ke slaboproudým systémům. Připravíme projekt pro stavební povolení (DSP), realizační projektovou dokumentaci (DPS) i dokumentaci skutečného stavu. Nemusíte se zatěžovat složitostmi s papírováním.
Projektová dokumentace je nezbytná nejen pro instalační firmu, ale také pro zákazníka (objednatele), který má díky ní přehled o realizaci (v projektové dokumentaci jsou přesně specifikovány materiály, zařízení a množství